از هیجان موج سواری لذت ببرید و به ایمنی موج سواری بیشتر توجه کنید!

April 24, 2022

آخرین اخبار شرکت از هیجان موج سواری لذت ببرید و به ایمنی موج سواری بیشتر توجه کنید!

ساحل کنار دریا، باد آفتابی و محیط دلپذیر.
اگر به دنبال هیجان هستیم، موج سواری گزینه بسیار خوبی است.
اگر همه احساس می کنند که زندگی آنها خسته کننده است، هیچ شادابی در شهر وجود ندارد.
پس چرا جایی پیدا نمی کنیم که خودمان را رها کنیم.
شاید نتوانید موج سواری کنید، اما پارو زدن روی تخته سرگرم کننده است.
ما می توانیم ارتباط نزدیک با دریا داشته باشیم.
در ابتدا، بسیاری از افراد ممکن است از آن دلسرد شوند.
اما مهم نیست، ما می توانیم آن را تجربه کنیم.
من معتقدم که این صحنه در ذهن همه خواهد آمد:
در دریا بال می زدیم، هر از چند گاهی چند لقمه آب دریای شور در دهانمان می ریخت.
دیگر موج سواری نیست، آب خوردن است.
بنابراین برای جلوگیری از چنین وضعیتی در موج سواری باید به روش هایی نیز توجه کرد.
بنابراین چگونه موج سواری کنیم، این یک سوال کوچک می شود.
آیا برای خرید یک تخته خوش تیپ و عجله به دریا است؟
در واقع، به این سادگی نیست.
در واقع موج سواری یک ورزش دریایی است.
ما هنوز باید به طور عمده در ساحل ورزش کنیم.
در میان آنها، شایسته ترین هوشیاری موج سواری تازه کار ما است.
این امواج و جریان ها هستند.
به هر حال، هیچ یک از ما خیلی مبتنی بر آب نیستیم.
بر خلاف آن دسته از کودکانی که در کنار دریا بزرگ شدند، با آب به دنیا آمدند.
بنابراین، مراقب جریان ها باشید.
به خصوص جریان های ریپ و جریان های ریپ.
ما نباید بدون درک قوانین جریان آب به دریا عجله کنیم.
حتی موج سواری، ایمنی نگرانی اصلی است.
سپس اگر موج سواری کنیم، یک طناب پا در انتهای تخته وجود دارد.
دوستان موج سوار باید به یاد داشته باشند که طناب پا را به تخته موج سواری وصل کنند.

آخرین اخبار شرکت از هیجان موج سواری لذت ببرید و به ایمنی موج سواری بیشتر توجه کنید!  0

در دریا، تخته موج سواری نجات ماست.
اگرچه، بیشتر اوقات هنگام موج سواری، نیازی به شنا نداریم.
اما همیشه شگفتی هایی وجود دارد.
اگر بند SUP را روی پای خود فراموش کنیم، جرأت می کنیم برای موج سواری بیرون برویم.

بند حلقه دار تخته موج سواری از Greenlife در چین را انتخاب کنید، به خوبی از شما محافظت می کند.
اگر موجی بیفتد و از تخته بیفتیم، بدبختی می شود.
برای تعقیب تخته مجبور شدم خودم شنا کنم.
از جمله، انتخاب تخته موج سواری مناسب، این مورد برای ما بسیار مهم است.
انتخاب تخته اشتباه نه تنها قدرت بدنی را از بین می برد، بلکه مستعد خطر نیز می شود.
این واقعا ناامید کننده است.
هنگام شروع بازی، تخته بلند بهترین انتخاب است.
اندازه های مختلف با انواع مختلف بدن مطابقت دارد.
بهترین کار این است که همه با توجه به توصیه متخصصان خرید کنند تا از زیر پا گذاشتن رعد و برق خودداری کنند.
در نهایت یک مربی قابل اعتماد انتخاب کنید و از راهنمایی های مربی پیروی کنید.
این بسیار مهم است.
زیرا مربیان باتجربه مستقیماً به ما کمک می کنند تا هیئت مدیره را پیش ببریم.
او باعث می شود بهترین تجربه ممکن را داشته باشیم.
به هر حال، شیائوجیا احساس می کند که تابستان فصل خوبی برای بازی است.
در فضای خورشید، شن و امواج،
می توانیم جسورانه موج سواری کنیم و از زندگی لذت ببریم.