The Notice of Chinese Spring Festival Holiday in 2022

December 16, 2021

آخرین اخبار شرکت The Notice of Chinese Spring Festival Holiday in 2022

مشتری عزیز:
چه روز خوبی!جشنواره بهار سنتی چینی در راه است.ما از 24 ژانویه تا 8 فوریه تعطیلات خواهیم داشت، اگر درخواستی دارید می توانید از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.امیدواریم بتوانیم در سال آینده بیشتر و بیشتر با شما همکاری کنیم.
اگر مشکلی وجود دارد، لطفاً درک کنید.
درودهای من را به شما و خانواده تان برسانید.
Greenlife Industrial Limited

آخرین اخبار شرکت The Notice of Chinese Spring Festival Holiday in 2022  0